Współpraca

Zachęcamy specjalistów ochrony zdrowia, pedagogów, logopedów, nauczycieli, trenerów dyscyplin sportowych do współpracy z zakresu diagnostyki, terapii / rehabilitacji oraz prewencji zaburzeń rozwoju układu wzrokowego i motorycznego.