Badanie topografii rogówki

Badanie służy określeniu krzywizn rogówki. Przy użyciu specjalistycznego oprogramowania tworzona jest mapa kształtu rogówki. Dzięki temu możemy określić dokładną charakterystykę rogówki oraz występowanie patologii takich jak stożek rogówki.

Przy użyciu specjalistycznego oprogramowania tworzona jest mapa kształtu rogówki. Dzięki temu określamy dokładną charakterystykę rozkładu krzywizn rogówki oraz występowanie patologii np. takich jak stożek rogówki. Badanie jest bezkontaktowe i nie wymaga stosowania farmakologii.