Optometryczna Terapia widzenia

SCHEMAT POSTĘPOWANIA KWALIFIKACJI NA OPTOMETRYCZNĄ TERAPIĘ WIDZENIA

Niezależnie od tego czy posiadasz zalecenie przeprowadzenia terapii widzenia zlecone przez innego specjalistę czy wybierasz się do nas na taką diagnostykę, w naszej firmie postępujemy w następujący sposób:

I. Diagnostyka optometryczna przeprowadzona przez naszego optometrystę zajmującego się zaburzeniami funkcjonalnymi układu wzrokowego.

II. Omówienia wyników, możliwości terapeutycznych, zaplanowanie dalszego działa.

III. Akceptacja wybranego trybu optometrycznej terapii widzenia przez pacjenta / jego opiekuna i optometrystę prowadzącego.

IV. Rejestracja do gabinetu Optometrycznej Terapii Widzenia lub realizacja innego omówionego wcześniej planu terapeutycznego.

Dlaczego mimo posiadanego zalecania przeprowadzania ćwiczeń muszę wykonać badanie w Państwa firmie
Procedury diagnostyczne i terapeutyczne są bardzo złożone i wymagają dogłębnej analizy. Wyniki załączane do wypisów pacjentów posiadają ważne informacje jednakże, w wielu przypadkach nie są dla nas wystarczające, aby w pełni profesjonalnie przygotować postępowanie terapeutyczne. Na naszych pacjentów patrzymy holistycznie. W naszej diagnostyce zwracamy uwagę na wiele innych czynników powiązanych z układem wzrokowym takich jak neuromotoryka, percepcja wzrokowa, poziom dojrzałości i inne istotne dla nas parametry. Ponadto nie znając pacjenta i nie wiedząc jak reaguje na różne bodźce nie jesteśmy w stanie zaplanować optymalnych rozwiązań. Nasze postępowanie jest wynikiem wieloletnich doświadczeń, współpracy z polskimi jak i zagranicznymi specjalistami, ciągłym śledzeniem publikacji naukowych oraz nieustannej edukacji. Rozumiemy, że możesz mieć odmienne zdanie jednakże nasze obserwacje i rozpoznanie są dla nas kluczowe do nawiązania współpracy.
Ile kosztuje optometryczna terapia widzenia

Pakiet 12 spotkań kosztuje 1140 zł – najczęściej jest to koszt 3 miesięcznej terapii gabinetowej. Uwzględnia on wszystkie gabinetowe opcje terapeutyczne również terapię w wirtualnej rzeczywistości.
Cena pakietu nie uwzględnia ewentualnych dodatkowych domowych opcji terapeutycznych takich jak „Domowa Terapia w Wirtualnej Rzeczywistości” lub korzystania z innych licencjonowanych produktów do domowej terapii widzenia. Są to zakupy opcjonalne, znacząco wspomagające terapię, jednakże nie są one niezbędne.

Ile czasu trwa terapia
Czas trwania terapii jest zależny od zdiagnozowanych zaburzeń, wieku dziecka, współpracy z terapeutą, sumienności w „pracach domowych”. Jest to parametr trudny do oszacowania bez przeprowadzonej diagnostyki przez naszego specjalistę. Uogólniając proste zaburzenia często rozwiązujemy w okresie 3 miesięcy, bardziej skomplikowane mogą trwać nawet ponad rok!