Specjalistyczne soczewki kontaktowe

Aplikacja specjalistycznych soczewek kontaktowych

Specjalistyczne soczewki kontaktowe najczęściej są stosowane gdy inne, powszechne metody korekcji (okulary, standardowe miękkie soczewki kontaktowe) nie przynoszą wystarczających rezultatów korekcyjnych/terapeutycznych/estetycznych. Mogą być one również aplikowane przy standardowych wadach wzroku. Przy pomocy specjalistycznych soczewek kontaktowych możemy zapewnić naszym pacjentom opiekę optometryczną w szerszym zakresie.

Dolegliwości/następstwa występujące przy zastosowaniu standardowych metod korekcji, które mogą być zmniejszone/usunięte przy użyciu specjalistycznych soczewek kontaktowych:
 • niepowodzenie w uzyskaniu optymalnej/satysfakcjonującej ostrości widzenia;
 • zmienne widzenie w zależności od warunków środowiska wzrokowego (światło, odległość obserwacji);
 • efekty halo wokół źródeł światła np. po korekcji laserowej;
 • olśnienia;
 • dyskomfort/brak adaptacji/częste powikłania przy stosowaniu standardowych soczewek miękkich;
 • wysoka progresja krótkowzroczności;
 • niepowodzenie w uzyskaniu satysfakcjonującego efektu estetycznego oczu;
 • niektóre przypadki trudności z suchością oczu.

 

Korzyści wynikające ze stosowania specjalistycznych soczewek kontaktowych:
 • dokładniejsza korekcja wady wzroku, a więc poprawa ostrości wzroku;
 • większe możliwości przy kontroli progresji krótkowzroczności (ortokeratologia, specjalistyczne soczewki miękkie);
 • możliwość dalszego skorzystania z zalet soczewek kontaktowych (w niestandardowych przypadkach kontaktologicznych) jakimi są: niestosowanie okularów ze względu na postępowanie terapeutyczne, wygodę, estetykę, uprawiany sport, bardziej naturalne widzenie (bez zniekształceń), brak ograniczenia pola widzenia, brak zaparowania okularów;
 • w przypadku soczewek ortokeratologicznych dodatkowo: korekcja wady wzroku bez stosowania soczewek kontaktowych i/lub okularów w ciągu dnia.
 • Zastosowanie w celach protetycznych i/lub estetycznych.

 

Tak więc znajdują one zastosowanie dla pacjentów z:

 • wysoką wad wzroku: krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm, różnowzroczność;
 • niestandardową geometrią oczu – niepowodzenie w stosowaniu standardowych miękkich soczewek kontaktowych;
 • nieregularną wadą wzroku wynikającej z:
    • blizn;
    • efektów ubocznych po chirurgi rogówki np. po korekcji laserowej, przeszczepie rogówki itd.
    • zwyrodnień rogówki np. stożek rogówki, zwyrodnienie brzeżne przezroczyste itd.
    • nieregularnych wad np. nieregularnego astygmatyzmu;
 • nieprawidłowościami anatomicznymi przedniego odcinka oka i wysokimi wymaganiami estetycznymi (cel protetyczny i estetyczny):
    • ubytki tęczówki;
    • zmętnienia rogówki;
    • kolorowe soczewki kontaktowe zmieniające wygląd oczu;
 • wysoką progresją krótkowzroczności.

 

W zależności od potrzeb i możliwości stosujemy następujące rodzaje soczewek kontaktowych:

 • sztywne:
  • rogówkowe;
  • hybrydowe;
  • miniskleralne, skleralne;
  • ortokeratologiczne (ortokorekcja);
 • specjalistyczne miękkie.

Odpowiedni rodzaj soczewek zostanie zarekomendowany w zależności od rodzaju i wielkości wady wzroku, dolegliwości, geometrii oczu, sposobu funkcjonowania pacjenta i jego środowiska, możliwości finansowych i motywacji.

 

Procedura doboru specjalistych soczewek kontaktowych

W zależności od rodzaju stosowanych soczewek kontaktowych schemat postępowania może się różnić. Jednak poniżej przedstawiamy przybliżony schemat aplikacji specjalistycznych soczewek kontaktowych. Często wiąże się ona z kilkoma wizytami, co jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa oraz satysfakcjonującego wyniku stosowanej metody.

 • Kwalifikacja: wywiad, badanie wady i ostrości wzroku, badanie widzenia obuocznego i akomodacji, ocena anatomi i stanu fizjologicznego przedniego odcinka oka (topografia, OCT, mikroskop), ocena wskazań i przeciwskazań do stosowania soczewek kontaktowych, omówienie możliwości korekcyjnych/terapeutycznych oraz ich zalet i wad, odpowiedź na pytania pacjenta, zalecenie konsultacji okulistycznej, jeśli jest to wymagane.
 • aplikacja i ocena dopasowania próbnych lub zamówionych soczewek kontaktowych; nauka zakładania, zdejmowania, pielęgnacji soczewek kontaktowych oraz edukacja na temat prawidłowego ich użytkowania. Jeśli występują nieprawidłowości w dopasowaniu soczewek, nastąpi aplikacja soczewek (próbnych lub zamówionych) o zmienionych parametrach.
 • wydanie zamówionych soczewek kontaktowych w przypadku wykluczonych wcześniej nieprawidłowości, po edukacji pacjenta i sukcesie w nauce zakładania/zdejmowania soczewek, podpisanej świadomej zgody pacjenta na zastosowanej danej metody korekcji.
 • badania kontrolne w celu oceny dopasowania soczewek kontaktowych po dłuższym ich stosowaniu, ocena stanu zdrowia oczu oraz omówienie doświadczeń pacjenta (jakość i stabilność widzenia, komfort) oraz odpowiedź na jego pytania.
 • Dalsze badania kontrolne po dłuższym stosowaniu soczewek kontaktowych.