SCHEMAT POSTĘPOWANIA KWALIFIKACJI NA OPTOMETRYCZNĄ TERAPIĘ WIDZENIA

Niezależnie od tego czy posiadasz zalecenie przeprowadzenia terapii widzenia zlecone przez innego specjalistę czy wybierasz się do nas na taką diagnostykę, w naszej firmie postępujemy w następujący sposób:

Diagnostyka optometryczna przeprowadzona przez naszego optometrystę zajmującego się zaburzeniami funkcjonalnymi układu wzrokowego.
Omówienia wyników, możliwości terapeutycznych, zaplanowanie dalszego działa.
Akceptacja wybranego trybu optometrycznej terapii widzenia przez pacjenta / jego opiekuna i optometrystę prowadzącego.
Rejestracja do gabinetu Optometrycznej Terapii Widzenia lub realizacja innego omówionego wcześniej planu terapeutycznego.

Procedury diagnostyczne i terapeutyczne są bardzo złożone i wymagają dogłębnej analizy. Wyniki załączane do wypisów pacjentów posiadają ważne informacje jednakże, w wielu przypadkach nie są dla nas wystarczające, aby w pełni profesjonalnie przygotować postępowanie terapeutyczne. Na naszych pacjentów patrzymy holistycznie. W naszej diagnostyce zwracamy uwagę na wiele innych czynników powiązanych z układem wzrokowym takich jak neuromotoryka, percepcja wzrokowa, poziom dojrzałości i inne istotne dla nas parametry. Ponadto nie znając pacjenta i nie wiedząc jak reaguje na różne bodźce nie jesteśmy w stanie zaplanować optymalnych rozwiązań. Nasze postępowanie jest wynikiem wieloletnich doświadczeń, współpracy z polskimi jak i zagranicznymi specjalistami, ciągłym śledzeniem publikacji naukowych oraz nieustannej edukacji. Rozumiemy, że możesz mieć odmienne zdanie jednakże nasze obserwacje i rozpoznanie są dla nas kluczowe do nawiązania współpracy.
Pakiet 12 spotkań kosztuje 1080 zł – najczęściej jest to koszt 3 miesięcznej terapii gabinetowej. Uwzględnia on wszystkie gabinetowe opcje terapeutyczne również terapię w wirtualnej rzeczywistości.

Cena pakietu nie uwzględnia ewentualnych dodatkowych domowych opcji terapeutycznych takich jak „Domowa Terapia w Wirtualnej Rzeczywistości” lub korzystania z innych licencjonowanych produktów do domowej terapii widzenia. Są to zakupy opcjonalne, znacząco wspomagające terapię, jednakże nie są one niezbędne.

Czas trwania terapii jest zależny od zdiagnozowanych zaburzeń, wieku dziecka, współpracy z terapeutą, sumienności w „pracach domowych”. Jest to parametr trudny do oszacowania bez przeprowadzonej diagnostyki przez naszego specjalistę. Uogólniając proste zaburzenia często rozwiązujemy w okresie 3 miesięcy, bardziej skomplikowane mogą trwać nawet ponad rok!